Constant glib_sys::G_UNICODE_SCRIPT_SAURASHTRA[][src]

pub const G_UNICODE_SCRIPT_SAURASHTRA: GUnicodeScript = 71