Constant glib_sys::G_UNICODE_SCRIPT_KHOJKI[][src]

pub const G_UNICODE_SCRIPT_KHOJKI: GUnicodeScript = 108