Constant glib_sys::G_UNICODE_SCRIPT_KHAROSHTHI[][src]

pub const G_UNICODE_SCRIPT_KHAROSHTHI: GUnicodeScript = 60